Program je namenjen vsem, ki so izpolnili osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje.

ORODJARNA

UČILNICA ZA MEHATRONIKO

UČILNICA ZA KEMIJO IN NARAVOSLOVJE

PREDMETNIK

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževalni program mehatronik operater traja 3 leta.
Ovrednoten je s 180 kreditnimi točkami (KT).

OPIS IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

Dijaki ali dijakinje imajo poleg splošno-izobraževalnih predmetov poudarek na predmetih, ki sodijo v sklop strokovnih modulov na področju sistemov proizvodnih procesov. Temeljna znanja s področja robotike, mehanike, pnevmatike, hidravlike, elektrotehnike in elektronike so baza učnega procesa.
Prav tako usvojijo znanja o lastnostih in uporabi različnih vrst kovinskih ter nekovinskih materialov in obdelovalnih postopkih.
Pouk imajo v učilnicah, delavnicah praktičnega pouka, kjer so postavljeni posebni mehatronski sistemi za učenje in v delavnicah delodajalcev pri praktičnem usposabljanju z delom. Z uspešno opravljenim zaključnim izpitom, ki je sestavljen iz pisnega in ustnega izpita iz slovenščine, ustnega izpita iz temeljnih strokovnih vsebin ter izdelka oziroma storitve in zagovora, si dijaki in dijakinje pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo: MEHATRONIK OPERATER.

MOŽNOSTI PO ZAKLJUČENEM ŠOLANJU

Zaposlitve so največkrat možne v različnih podjetjih, kjer imajo proizvodne linije in mehatronske sisteme za proizvodnjo kovinskih in nekovinskih izdelkov.
Dijaki in dijakinje lahko nadaljujejo šolanje v programu PTI (poklicno-tehniško izobraževanje), kjer si po dodatnih dveh letih šolanja ter uspešno opravljeni poklicni maturi lahko pridobijo še naziv STROJNI TEHNIK.