Šolska pravila in šolski red

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (58/22)

Pravilnik o varovanju šolskih podatkov

Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola drog in drugih prepovedanih substanc

Pravila šolske knjižnice

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Pravilnik o šolskem skladu

Pravilnik o zaščiti prijaviteljev

Pravilnik o uporabi službenih vozil

Navodila o ravnanju in ukrepih za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu

(Šolski center Ravne na Koroškem v skladu z drugim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja  seznam oddanih evidenčnih naročil. Seznam  vsebuje podatke o oddanih evidenčnih naročilih v vrednosti od 10.000 EUR do mejne vrednosti iz prvega odstavka 21. člena ZJN-3.)

Seznam evidenčnih naročil ŠC Ravne oddanih v letu 2020

Požarni red