Dijaško skupno vodi Bojan Pogač, univ.dipl.inž.

Email: bojan.pogac@guest.arnes.si