Športna vzgoja je pomemben del pouka v srednji šoli. Pri tem predmetu skrbimo za zdrav in skladen razvoj, dijakom omogočimo razbremenitev in sprostitev od vsakodnevnih šolskih naporov, razvijamo gibalne in funkcionalne sposobnosti, spoznavamo praktične in teoretične vsebine posameznih športov.

Gibanje ima zelo pozitiven vpliv na naše zdravje:

  • redno gibanje in ukvarjanje s športom zmanjšuje stres, občutja strahu in osamljenosti in da celo pomaga preprečevati uporabo tobaka in alkohola;
  • krepi naše telo, mišice, sklepe, kosti ter poveča energijo ljudem, ki so šibki in bolehni;
  • pomaga zmanjševati bolečine v hrbtu, kolenih in zmanjšuje tveganje za različne bolezni (povišan krvni tlak, sladkorno bolezen, srčne bolezni, zmanjšuje tveganje za debelost, osteoporozo…).

Vsi poznamo znameniti rek “Zdrav duh v zdravem telesu”. Pri nas se ga tudi držimo. Športna vzgoja je pomemben del pouka v srednji šoli. Je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in značilnosti mladega človeka in je sestavni del življenja in dela na šoli. Zato na šoli organiziramo različne oblike športnih dejavnosti:

  • šolska tekmovanja: Obstaja sistem šolskih športnih tekmovanj v različnih športnih panogah, od občinskih prvenstev, do državnega finala, ki se jih redno udeležujemo. Vsako leto organiziramo tudi medrazredna tekmovanja in različna prijateljska srečanja v mnogih športih.

  • tretja ura športne vzgoje: Tisti razredi, ki imajo na tedenskem urniku 3 ure športne vzgoje, izvajajo 2 uri na teden pri rednem pouku, vsaka preostala 1 ura pa se iz vseh tednov združi v celoto in se izvaja v strnjeni obliki. Pri takšni vrsti pouka se dijaki lahko odločijo med več vrstami aktivnosti: Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Ajda ali Peca, kjer so dijaki 2 dni skupaj aktivni pri športnem plezanju, kanuizmu, lokostrelstvu, kolesarjenju v podzemlju Pece, orientacijskih pohodih… Lahko si izberejo tudi smučanje, rafting, različne športne igre ter planinske pohode.

  • športni dnevi: V sklopu obveznih izbirnih vsebin, organiziramo letno 3 športne dneve, ki se po vsebini razlikujejo glede na letni čas.

Poleg tega se naši dijaki udeležujejo raznih tekmovanj tako na nivoju regije (Koroška) kot tudi na nivoju države.