Priimek in ime Email
ADAM Mateja, prof. mateja.adam@ssravne.si
APLINC Mateja, prof. mateja.aplinc@ssravne.si
BELEJ Primož primoz.belej@ssravne.si  
BOŠTJAN Renata, prof. (Gimnazija) renata.bostjan@ssravne.si  
BUNDERLA Boris, dipl. ekon. boris.bunderla@ssravne.si  
ČEPIN Toni, univ. dipl. inž. toni.cepin@ssravne.si  
KRAJNC Denis, dipl. inž. denis.Krajnc@ssravne.si
GEČ Gorazd, univ. dipl. inž. gorazd.gec@ssravne.si
Marjan Glušič, univ. dipl. inž. marjan.glusic@ssravne.si  
GORIČAN Martina, prof. martina.gorican@ssravne.si  
GREŠOVNIK Berta, univ.dipl.inž. berta.gresovnik@ssravne.si  
JAMER Martin, prof. martin.jamer@ssravne.si  
KACIL Jože joze.kacil@ssravne.si  
KNEZ Silva prof. silva.knez@ssravne.si  
KOGELNIK Janja, prof. janja.podrzavnik@ssravne.si  
KOLAK Kristina, prof. kristina.kolak@ssravne.si  
KOLJIBABIĆ Slavko, inž. slavko.koljibabic@ssravne.si  
KOSMAČ Igor, univ. dipl. inž. igor.kosmac@ssravne.si  
KOTNIK Veronika, prof. veronika.kotnik@ssravne.si  
KRAKER Urška, univ. dipl. inž. ursa.kraker@ssravne.si  
KRENKAR GEČ Jana, univ. dipl. inž. jana.gec@ssravne.si  
KREVZEL Silva, prof. silva.krevzel@ssravne.si  
KROF Jure, inž. jure.krof@ssravne.si  
LANC Klara, prof. klara.lanc@ssravne.si  
LAZNIK Marko, mag. posl. inf. marko.laznik@ssravne.si  
dr. KUNC Petra, prof. petra.kunc@ssravne.si
mag. Martina Ribič, univ. dipl. inž. martina.ribic@ssravne.si  
mag. STOPAR Katja, prof. (Gimnazija) katja.stopar@ssravne.si  
mag. VAČOVNIK Petra, univ. dipl. prev. petra.vacovnik@ssravne.si  
mag. VERDINEK ŽIGON Mateja, univ. dipl. soc. del. mateja.žigon@ssravne.si  
MARKOVIĆ Aleksa, mag. posl. inf. aleksa.markovic@ssravne.si  
Metličar Matjaž, inž. matjaz.metlicar@ssravne.si
MLAKAR Jernej, univ. dipl. inž. nejc.mlakar@ssravne.si  
MLINARIČ Domen, prof. domen.mlinaric@ssravne.si  
MOČILNIK Milan milan.mocilnik@ssravne.si  
MRAVLJAK Sonja, prof. sonja.mravljak@ssravne.si  
NAGLIČ Peter, prof. peter.naglic@ssravne.si  
ONUK Jelka, dipl. inž. jelka.onuk@ssravne.si  
PAČNIK Sabina, prof. sabina.pacnik@ssravne.si  
PAVLEKOVIĆ Zdravko, univ. dipl. inž. zdravko.pavlekovic@ssravne.si  
POGAČ Bojan, univ. dipl. inž. bojan.pogac@ssravne.si  
PLEMEN Suzana, inž. Suzana.Plemen@ssravne.si
REBERNIK HERMAN Jerneja, univ. dipl. inž. jerneja.rebernik@ssravne.si  
RECKO Peter, prof. peter.recko@ssravne.si  
RODOŠEK Dejan, prof. dejan.rodosek@ssravne.si  
SUŠEC LUŠNIC Zdenka, prof. zdenka.susec@ssravne.si  
ŠAPEK Suzana, prof. suzana.sapek@ssravne.si  
PEČNIK ROBERT, dipl. inž. robert.pecnik@ssravne.si
TROBINA JURJEC Darja, univ. dipl. inž. darja.trobina@ssravne.si