Knjižnico vodi Petra Makuc, univ. dipl. geog.

Telefon: 02 8750611

Knjižnica je odprta: 7.00 do 14.00

Spoštovani starši in dijaki.

Na predlog profesorjev smo pripravili seznam učnega gradiva, ki ga bodo dijaki potrebovali v šolskem letu 2023/2024. Predlagano učno gradivo je potrdil Svet staršev (8. 6. 2023).

Učbenike si lahko dijaki izposodijo iz učbeniškega sklada. Vsem dijakom bomo poslali položnico z zneskom izposojevalnine. Učbenike lahko (ob predložitvi dokazila o plačilu položnice) prevzamete v šolski knjižnici od 31. 8. 2023 dalje. Delovne zvezke in ostale šolske potrebščine kupite sami.

Seznam potrjenih učbenikov in delovnih zvezkov po posameznih izobraževalnih programih

US avtoserviser 2023-24

US elektrotehnik 2023-24

US mehatronik 2023-24

US oblikovalec kovin 2023-24

US strojni tehnik 2023-24

US pomočnik 2023-24

US strojni tehnik PTI 2023-24

US tehnik računalništva 2023-24

 

Seznam ostalih šolskih potrebščin

US avtoserviser 2023-24 potrebščine

US elektrotehnik 2023-24 potrebščine

US mehatronik 2023-24 potrebščine

US oblikovalec kovin 2023-24 potrebščine

US pomočnik 2023-24 potrebščine

US strojni tehnik 2023-24 potrebščine

US strojni tehnik PTI 2023-24 potrebščine

US tehnik računalništva 2023-24 potrebščine

Vse, kar potrebujete za pouk na naši šoli, lahko naročite pri Kopiji novi ali pri drugih ponudnikih (Mladinska knjiga, DZS, …).