Sodelovanje v projektu Rastem s knjigo

Dijaki naše šole so bili tudi letos vključeni v projekt Rastem s knjigo, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo (JAK). Namen projekta je, da vključeni dijaki organizirano obiščejo splošno knjižnico, kjer spoznajo njeno organizacijo in se seznanijo z raznovrstnimi dejavnostmi le-te. Osrednji in ključni namen projekta pa je, da dijake poskuša nagovoriti k branju knjige, ki jo na obisku v splošni knjižnici dobijo v dar. Knjigo izberejo strokovnjaki na predhodnem razpisu JAK-a. Letos so dijaki prejeli knjigo avtorice Lučke Kajfež Bogataj Planet, ki ne raste, ki je opremljena z ilustracijami Izarja Lunačka. V projekt je bilo v tem šolskem letu na naši šoli vključenih 157 dijakov. V mesecu septembru in oktobru so obiskali Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem. Knjižničarke so jim predstavile delovanje knjižnice, knjižnično gradivo, njihovo postavitev po UDK-sistemu, sistem COBISS/OPAC, iskanje in poizvedovanje po gradivu ter jim pripravile praktične vaje v iskanju gradiva v knjižnici. Izročile so jim tudi podarjeno knjigo, ki so jo pred tem še na kratko predstavile. Obisk v splošni knjižnici je trajal od ene do dve šolski uri, odvisno od izobraževalnega programa, v katerega so dijaki vključeni. Prav tako so se dijaki v mesecu septembru seznanili z delovanjem šolske knjižnice. Pred obiskom splošne knjižnice so se slovenistke pri uri slovenščine z dijaki pogovarjale o pomenu branja in informiranosti, pri razrednih urah so razredniki vodili pogovor o pomembnosti odgovornega ravnanja do našega planeta, prav tako so pri naravoslovnih predmetih dijaki natančneje obravnavali posamezna poglavja iz knjige. Dijaki so tudi spoznali življenje in delo doktorice Lučke Kajfež Bogataj. Sicer pa so dijaki so nato podarjeno knjigo prebrali v okviru domačega branja. Po branju so pri uri slovenščine oblikovali kratke zgodbe o okoljskih problemih, pri umetnosti pa so na temo napisanih zgodb risali stripe. Pri razrednih urah so izdelovali plakate glede na posamezna poglavja v knjigi. Te smo potem razstavili, da so si jih ogledali ostali dijaki šole. Dijaki so v vseh aktivnostih pokazali veliko mero sodelovanja, ustvarjalnosti in odgovornosti. Sabina Pačnik, koordinatorka projekta