Srednja šola Ravne je center tehniškega znanja Koroške, ki na sodoben način, s posluhom za vsakega udeleženca ter s sodelovanjem z gospodarstvom izobražuje za poklic in za življenje.

Želimo, da naša šola postane najboljša strokovna šola na Koroškem, ki skrbi za visoko strokovnost, je unikatna po svojem pristopu, vzgaja mlade, ki cenijo lastne sposobnosti in spoštujejo druge.

Naše vrednote:

  • poštenost
  • vseživljenjsko učenje
  • dobra komunikacija
  • pozitivna samopodoba
  • optimistična naravnanost
  • timsko delo
  • nesebičnost
  • delavnost
  • prijaznost
  • skrb za lastno zdravje